Vastleggen optin in belopdrachten

Johan

Vanaf 1 Juli 2021 geldt voor het bellen naar consumenten een optin regeling. Dit betekent dat er alleen mag worden gebeld als er van te voren uitdrukkelijk toestemming is gegeven.

Omdat de consument tijdens het gesprek naar deze optin kan vragen is het raadzaam om de afgegeven optin ook mee te importeren in de bellijst. Dit betekent ook dat aan de opdrachtgever moet worden gevraagd om per adres deze optin mee te leveren in importbestanden. 

Ook als een opdrachtgever voor het hele bestand de optin informatie aanlevert adviseren wij om in CallPro voor elke belopdracht enkele extra velden te reserveren voor de optin. Op deze manier is deze informatie altijd direct beschikbaar bij exports en rapportages en gaat deze ook niet verloren als bellijsten later worden samengevoegd, of juist gesplitst.

Hoewel CallPro geen specifieke eisen stelt het vastleggen van de optin raden wij aan om de volgende velden te gebruiken:

Kolom Type Inhoud
optin_who karakter(50) Wie heeft de optin gegeven. De volledige naam van de persoon die de optin heeft gegevebn.
optin_source karakter(50) Hoe en waar is de optin gegeven
optin_date karakter(10) Wanneer is de optin gegeven (YYYY-MM-DD)
optin_id karakter(35) Unieke externe identificatie van de optin voor identificatie in externe systemen
optin_description karakter(1000) Uitgebreide omschrijving van de optin in willekeurige formaat. Hou deze leesbaar

Als het gaat om gegevens die zijn verkregen uit een formulier is meestal de persoon die de optin heeft gegeven ook de persoon die zal worden gebeld. Het is dan niet perse nodig om de optin_who te herhalen. Indien het mogelijk is dat tijdens het bellen NAW-gegevens van de belopdracht worden gewijzigd is het wel verstandig om optin_who als verborgen veld op te nemen.

Ook de velden optin_source, optin_date kunnen in een veld optin_description worden vermeld zodat een apart veld niet strikt nodig is. Voor het filteren van bellijsten zijn aparte velden eenvoudiger en bieden meer mogelijkheden en daarom raden wij aan deze op te nemen.

Het veld optin_id kan gebruikt worden om deze optin terug te koppelen naar het systeem of de database waar deze uit is verkregen. Dit maakt het terugzoeken in andere (externe) systemen makkelijker.

More great articles

Waarom B2B Telemarketing werkt 2/3

Bedrijven vinden het niet vreemd dat je ze belt om iets te verkopen; de meeste bedrijven krijgen minstens 1 verkoop…

Read Story

Automatisch belopdrachten toevoegen via een webformulier

Op onze github account staat een nieuw uitgewerkt voorbeeld hoe je met een webformulier (wij gebruikten Microsoft Forms) en een…

Read Story

Sneltoetsen voor het afcoderen in het autoscript

In de zomer update van het autoscript wordt een optie toegevoegd om voor belopdrachtstatussen een sneltoets op te geven. Deze…

Read Story
Arrow-up