Agenda synchronisatie met Exchange Server 2007

Johan

Met CallPro CalendarSync voor Exchange Server wordt de CallPro agenda gesynchroniseerd met een Exchange agenda. Hiervoor moet in CallPro bij de Agenda wel een account worden ingesteld om toegang te krijgen tot de Exchange agenda. Dit kan direct met de account van de eigenaar van de agenda, maar dat heeft als nadeel dat als deze gebruiker zijn wachtwoord wijzigt de synchronisatie niet meer werkt.

Een betere oplossing is om gebruik te maken van “account impersonation”. In deze post leggen we uit hoe je dat voor Exchange Server 2007 kunt instellen, zie ook deze link.

  1. Open een Exchange Management Console.
  2. Voer eerst eenmalig dit commando uit om de serviceAccount het recht op impersonation op de server te geven

Get-ExchangeServer | where {$_.IsClientAccessServer -eq $TRUE} | ForEach-Object
{Add-ADPermission -Identity $_.distinguishedname -User (Get-User -Identity serviceAccount |
select-object).identity -extendedRight ms-Exch-EPI-Impersonation}

  1. Voer daarna het onderstaande commando uit voor elke gebruiker (impersonateUser) die serviceAccount via impersonation moet kunnen gebruiken

Add-ADPermission -Identity "impersonateUser" -User serviceAccount
-extendedRight ms-Exch-EPI-May-Impersonate

Vervolgens kan in CallPro bij de agenda deze serviceAccount gebruikt worden om in te loggen, en kan de Gebruikers-id van de buitendienstmedewerker worden gebruikt om aan te geven welke Exchange agenda moet worden gesynchroniseerd. Bij url wordt de Exchange url van de Exchange server ingevuld waarbij het stuk “https://vmbeast” per klant/installatie anders kan zijn, maar altijd het stuk “/ews/exchange.asmx” aan het einde moet worden toegevoegd.

Agenda Exchange instellingen

More great articles

Monitoring beltijd verdeling

Met CallPro heeft u inzicht in de tijd die uw agenten wachten, met klanten spreken of met nawerk bezig zijn.…

Read Story

Dynamische signalering in het belscript voor te lange gesprekstijden

In deze post laten we zien hoe je de Agent dynamisch kunt signalering dat de besprekstijd te lang wordt. In…

Read Story

CallPro v4.20 upgrade vanaf 1 juli beschikbaar

Met de succesvolle upgrade van CallPro in de productieomgeving van Contact2Value zal de nieuwe v4.20 release per 1 Juli a.s.…

Read Story
Arrow-up