Agenda synchronisatie met Exchange Server 2007

Johan

Met CallPro CalendarSync voor Exchange Server wordt de CallPro agenda gesynchroniseerd met een Exchange agenda. Hiervoor moet in CallPro bij de Agenda wel een account worden ingesteld om toegang te krijgen tot de Exchange agenda. Dit kan direct met de account van de eigenaar van de agenda, maar dat heeft als nadeel dat als deze gebruiker zijn wachtwoord wijzigt de synchronisatie niet meer werkt.

Een betere oplossing is om gebruik te maken van “account impersonation”. In deze post leggen we uit hoe je dat voor Exchange Server 2007 kunt instellen, zie ook deze link.

  1. Open een Exchange Management Console.
  2. Voer eerst eenmalig dit commando uit om de serviceAccount het recht op impersonation op de server te geven

Get-ExchangeServer | where {$_.IsClientAccessServer -eq $TRUE} | ForEach-Object
{Add-ADPermission -Identity $_.distinguishedname -User (Get-User -Identity serviceAccount |
select-object).identity -extendedRight ms-Exch-EPI-Impersonation}

  1. Voer daarna het onderstaande commando uit voor elke gebruiker (impersonateUser) die serviceAccount via impersonation moet kunnen gebruiken

Add-ADPermission -Identity "impersonateUser" -User serviceAccount
-extendedRight ms-Exch-EPI-May-Impersonate

Vervolgens kan in CallPro bij de agenda deze serviceAccount gebruikt worden om in te loggen, en kan de Gebruikers-id van de buitendienstmedewerker worden gebruikt om aan te geven welke Exchange agenda moet worden gesynchroniseerd. Bij url wordt de Exchange url van de Exchange server ingevuld waarbij het stuk “https://vmbeast” per klant/installatie anders kan zijn, maar altijd het stuk “/ews/exchange.asmx” aan het einde moet worden toegevoegd.

Agenda Exchange instellingen

More great articles

Google Analytics voor inbound gesprekken

Om de bijdrage van inbound te meten afgezet tegen de andere kanelen die worden gebruikt in de marketing strategie hebben…

Read Story

Blending progressive en predictive campagnes

In CallPro v4.20 kunnen niet alleen inbound en outbound campagnes worden geblend, maar ook outbound campagnes van verschillende dialing modes.…

Read Story

Nieuwe autoscript tilebar

Het autoscript is met versie 4.1 ook aangepast aan de nieuwe stijl. De layout is gebaseerd op de Metro UI…

Read Story
Arrow-up