IIS Server Side Includes revisited

Johan

In een eerdere post hebben we laten zien hoe je server-side-includes gedrag kunt toevoegen via een aanpassing in de applicationhost.config. (zie link).

In deze post laten we zien hoe je dit voor IIS Server kunt doen in de IIS Manager. Open hiervoor de IIS Manager en navigeer naar de website. Dubbelclick het onderdeel “Handler Mappings” en controleer dat er geen regel is voor de *.html of *.htm extensie.

Voeg vervolgens met “Add Module Mapping…” en nieuwe mapping toe. Vul bij request path “*.html” in. Kies voor de Module “ServerSideIncludeModule” en vul een naam in bijvoorbeeld “Static HTML (SSI)”. Bewaar de nieuwe mapping en controleer dat server side include werken in .html bestanden.

mstsc_2016-10-25_17-00-20

More great articles

CallPro database in SQL Server op Linux

Vandaag was de dag dat het ging gebeuren. Een kleine Linux VM (kale CentOS) met SQL Express op Linux. De…

Read Story

SMS notificatie voor afspraak mutaties

Ondanks de Exchange integratie mogelijkheden van de CallPro Agenda blijkt toch dat er nog behoefte is aan SMS notificatie richting…

Read Story

Gesegmenteerde campagnes (regio bellen)

Segmentatie op basis van regio of accountmanager. Bij veel campagnes worden de leads verdeeld in regio's, of direct aan accountmanagers…

Read Story
Arrow-up