html opmaak in icalendar bestanden voor CallPro afspraakbevestigingen

Johan

Het bevestigen van in CallPro gemaakte bezoekafspraken wordt veel gebruikt. Als de afspraakbevestiging per email naar de buitendienst medewerker wordt gestuurd kan ook een iCalendar bijlage worden meegestuurd. Met deze bijlage kan de adviseur de afspraak snel overnemen in zijn Outlook agenda. Het iCalendar bestandsformaat is zeer beperkt (https://en.wikipedia.org/wiki/ICalendar) maar heeft voor Microsoft Outlook enkele toevoegingen.

Let op: Deze optie is alleen beschikbaar in versie 2.0 van het iCalendar formaat en wordt dan ook alleen vanaf Outlook 2007 ondersteund.

Zo is het mogelijk om in de beschrijving van de afspraak gebruik te maken van html opmaak als niet de DESCRIPTION tag maar de speciale X-ALT-DESC tag wordt gebruikt. Begin met een regel in het iCalendar bestand met:

X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN">\n<HTML><BODY>\n

Alle opvolgende regels worden nu gebruik om de beschrijving te vullen waarbij html opmaak wordt toegepast. Begin elke regel met een tab teken. Sluit af met een regel (tevens beginnend met een tab):

\n</BODY>\n</HTML>

Bijvoorbeeld:

X-ALT-DESC example

In de Outlook ziet dit er dan als volgt uit. Let op dat in het voorbeeld de fulfilment velden nog niet zijn verwerkt.

Outlook icalendar resultaat

More great articles

CallPro v4.0 upgrade vereist voor klanten met reistijdberekening

Calway biedt klanten altijd de optie om beschikbare updates en upgrades wel of niet te installeren. Voor gebruikers van de…

Read Story

Gesegmenteerde campagnes (regio bellen)

Segmentatie op basis van regio of accountmanager. Bij veel campagnes worden de leads verdeeld in regio's, of direct aan accountmanagers…

Read Story

Preview real-time monitoring controls CallProPortal

In CallPro v4.0 is CallProPortal uitgebreidt met real-time monitoring. Op elk moment inzage in de bezetting, campagne en agent scores…

Read Story
Arrow-up