Agenda synchronisatie met Exchange Server 2010

Johan

Met CallPro CalendarSync voor Exchange Server wordt de CallPro agenda gesynchroniseerd met een Exchange agenda. Hiervoor moet in CallPro bij de Agenda wel een account worden ingesteld om toegang te krijgen tot de Exchange agenda. Dit kan direct met de account van de eigenaar van de agenda, maar dat heeft als nadeel dat als deze gebruiker zijn wachtwoord wijzigt de synchronisatie niet meer werkt.

Een betere oplossing is om gebruik te maken van “account impersonation”. In deze post leggen we uit hoe je dat voor Exchange Server 2010 kunt instellen. Voor andere versies is de procedure vergelijkbaar zie ook deze link.

    1. Open een Exchange Management Shell.
    2. (optioneel) Maak een nieuwe management scope voor de impersonation. Als een bestaande scope gebruikt kan worden die de buitendienst medewerkers al bevat dan hoeft dit niet te worden uitgevoerd.

New-ManagementScope –Name:scopeName –RecipientRestrictionFilter:recipientFilter
De recipientFilter parameter bepaald de leden voor de scope, in ons geval de buitendienstmedewerkers waarvan we de agenda willen synchroniseren.

    1. Voer het onderstaande commando uit om de opgegeven serviceAccount het recht op impersonation van de leden van de opgegeven scope te geven.

New-ManagementRoleAssignment –Name:impersonationAssignmentName –Role:ApplicationImpersonation
–User:serviceAccount –CustomRecipientWriteScope:scopeName

Om het recht op impersonation voor alle gebruikers in de exchange organisatie toe te kennen aan de serviceAccount kan ook de laatste paramater achterwege worden gelaten.

Vervolgens kan in CallPro bij de agenda deze serviceAccount gebruikt worden om in te loggen, en kan de Gebruikers-id van de buitendienstmedewerker worden gebruikt om aan te geven welke Exchange agenda moet worden gesynchroniseerd. Bij url wordt de Exchange url van de Exchange server ingevuld waarbij het stuk “https://vmbeast” per klant/installatie anders kan zijn, maar altijd het stuk “/ews/exchange.asmx” aan het einde moet worden toegevoegd.

Agenda Exchange instellingen

More great articles

Blending progressive en predictive campagnes

In CallPro v4.20 kunnen niet alleen inbound en outbound campagnes worden geblend, maar ook outbound campagnes van verschillende dialing modes.…

Read Story

Leaderboards in het call center

Bijna elk call center werkt met een scorebord waar per medewerker, of per team scores worden bijgehouden. Afhankelijk van de…

Read Story

Bingmaps in het belscript

In deze nieuwe demonstratie laten we zien hoe eenvoudig je een bingmaps kaart kunt weergeven in het belscript voor het…

Read Story
Arrow-up