Importeren van adressen

Voor het importeren van adressen in CallPro wordt gebruik gemaakt van een import definitie. In de import definitie wordt het type importbestand, en de te importeren kolommen vastgelegd.

Om een importdefinitie te maken voor een aangeleverd importbestand is naast het bestand ook een bellijst nodig. Right-click op de bellijst en kies “Importeren…” Als er al eerder is geïmporteerd kan de importdefinitie worden gekozen. Is dit de eerste keer, of is er een importbestand aangeleverd met een andere structuur dan kan een nieuwe importdefinitie worden gemaakt.

20150527-Importdefinitie-stap1

Als eerste wordt aangegeven om wat voor soort import het gaat. Meestal wordt alleen “Toevoegen” bedoeld, maar het is ook mogelijk om reeds eerder geïmporteerde adressen bij te werken vanuit een nieuw importbestand met “Bijwerken”.

20150527-Importdefinitie-stap2

In stap 3 wordt aangegeven om wat voor soort importbestand het gaat (bestandsformaat). De meest voorkomende formaten zijn CSV of Excel, maar CallPro kan ook dBase, fixed length, ODBC of Dynamics CRM importeren.

20150527-Importdefinitie-stap3

Nu wordt het importbestand gekozen zodat CallPro op basis van de in de voorgaande stappen aangeleverde informatie een controle op het bestand kan uitvoeren.

20150527-Importdefinitie-stap4

Is het bestand correct dan probeert CallPro op basis van de naam van de kolommen automatisch een mapping te maken van de kolommen in het importbestand naar de velden in de bellijst. Velden die niet direct zijn herkend kunnen handmatig worden gekoppeld, of worden gemarkeerd voor niet importeren.

20150527-Importdefinitie-stap5

Meestal is het de bedoeling dat alle adressen uit het importbestand worden inlezen. Het is echter ook mogelijk om bij de importdefinitie een filter vast te leggen zodat alleen een sub-set van alle adressen worden geïmporteerd.

20150527-Importdefinitie-stap6

Tijdens het importeren controleert CallPro ook de telefoonnummers op geldigheid. Standaard worden foutieve telefoonnummers geweigerd, maar ze kunnen ook worden geïmporteerd met een speciale systeem status. Dit is bijvoorbeeld handig als de campagne wordt afgerekend op verwerkte adressen. Een foutief nummer is dan meteen verwerkt. Ook voor de teruglevering is het soms wenselijk om alle aangeleverde adressen ook weer terug te kunnen leveren, gebruik dan de tweede optie.

20150527-Importdefinitie-stap7

Omdat we de import zijn begonnen met het aanmaken van een nieuwe importdefinitie wordt nu nog gevraagd de nieuwe importdefinitie een naam te geven.

20150527-Importdefinitie-stap8

Vanaf stap 9 zijn we beland in het import proces. We zien nu het bij de importdefinitie vastgelegde import filter. Deze kan worden verwijderd of aangepast voor deze enkele import.

20150527-Importdefinitie-stap9

Als er wordt gewerkt met internationale telefoonnummers kan worden aangegeven welk landnummer moet worden gebruikt voor telefoonnummers die geen landnummer vermelden.

20150527-Importdefinitie-stap10

We zijn nu aan het einde van de import wizard beland. In het overzicht worden de instellingen herhaald, en de import kan worden gestart met Voltooien.

20150527-Importdefinitie-stap11

Nadat op voltooien is gedrukt start het importproces. Tijdens de import worden statistieken weergegeven. De bellijst  is nu klaar voor gebruik.

20150527-Importdefinitie-import

 

 

 

Stay connected with our social network