Predictive dialing voor B2B campagnes

 

imageBij B2B campagnes is het bereik meestal hoger dan bij B2C omdat bijna altijd de telefoon beantwoord wordt. Toch kan ook bij B2B campagnes het gebruik van Predictive dialing zonvol zijn.

Bij Progressive dialing, ook wel power dialing genoemd, wordt automatisch gebeld voor elke individuele Agent die is ingelogd. Er wordt dan ook geen voordeel behaald doordat meerdere lijnen tegelijkertijd worden opgezet of doordat voor meerdere Agents tegelijkertijd wordt gebeld. Wel krijgt elke Agent zijn eigen gerichte terugbellers aangeboden. Het belprofiel ziet er dan uit zoals rechts weergegeven.

imageVergelijken we dit met Predictive dialing dan zien we een verschuiving van de wachttijd naar de Live-Call tijd omdat bij Predictive dialing parallel meerdere gesprekken worden opgezet voor alle  ingelogde Agenten samen. Hierdoor kan sneller een Live call worden gerealiseerd die direct naar de eerst beschikbare Agent wordt doorgezet. In dit voorbeeld wordt zo een verhoging van de Live-call tijd bereikt van 7%.

scan deze qr-code met je telefoon

 

CallPro voldoet aan Predictive dialing gedragscode uit de Code Telemarketing

De CallPro predictive dialer voldoet aan de gedragscode ten aanzien van abandoned calls die in de  nieuwe code Telemarketing wordt genoemd. De CallPro predictive dialer kijkt echter niet naar het aantal bruto calls van de dialer, maar naar het aantal netto calls (Live calls). Met deze veel striktere definitie, die in de Verenigde Staten en Engeland al jaren wordt gehanteerd, worden dialers die te veel gesprekken per tijdseenheid opzetten tegen gegaan.

scan deze qr-code met je telefoon

 

CallPro voldoet aan nieuwe Predictive dialing gedragsregel uit de Code Telemarketing

De nieuwe code Telemarketing die op 1 juli 2012 actief wordt heeft ten aanzien van de gedragsregels die gelden voor  bedrijven die aangesloten zijn bij de DDMA en KSF nu ook regels voor de inzet van predictive dialing. Gedragsregel VI geeft aan dat het percentage ‘abandoned calls’ minder dan 5% per 24 moet zijn van het aantal bruto calls.

Een goed begin vinden wij. De predictive dialer van CallPro heeft ook een harde bovengrens voor ‘abandoned calls’ van 5%. De CallPro predictive dialer kijkt echter niet naar het aantal bruto calls van de dialer, maar naar het aantal netto calls (Live calls). Met deze veel striktere definitie, die in de Verenigde Staten en Engeland al jaren wordt gehanteerd,  worden dialer die te veel gesprekken per tijdseenheid opzetten tegen gegaan.

scan deze qr-code met je telefoon

 

CanalDigitaal neemt Predictive dialer in gebruik

Bij CanalDigitaal is door Calway op 20 Juli met succes de Predictive dialing module van CallPro geimplementeerd. Met deze toevoeging wordt een verbetering gerealiseerd van het aantal gesprekken per uur op de 18 outbound belplekken in het call center. Daarnaast beschikt CanalDigitaal over een verbeterde faciliteit om hele gesprekken op te nemen of gebruik te maken van voicelogs.

Met predictive dialing bereikt CanalDigitaal niet alleen een verhoging van het aantal live gesprekken per uur, maar ook een uniforme spreiding van de gesprekken.
Hierdoor wordt de performance per agent aanzienlijk verbeterd.
 

scan deze qr-code met je telefoon

 

Predictive dialling compliance statement

CallPro maakt gebruik van de Predictive dialler van Sytel. Deze predictive dialler voldoet aan de Ofcom Misuse regulations uit 2006 en September 2008 die in de het Verenigd Koninkrijk (UK) gelden. Deze regels zijn zelfs strikter dan de regels in de Verenigde Staten (US) waar verschillen per staat worden toegestaan.

Een belangrijke regel in deze is de antwoordapparaat detectie. Antwoord apparaat detectie mag alleen worden gebruikt als de false positives die dit onherroepelijk oplevert als abandoned call worden geteld. Effectief betekent dit dat het beter is om geen antwoord apparaat detectie te gebruiken omdat de betrouwbaarheid hiervan te laag is, en deze techniek misbruikt zou kan worden om het aantal abandoned calls lager te suggereren als deze werkelijk is.

 

Meer informatie: Predictive dialing

scan deze qr-code met je telefoon

 

Apr
02